Ολοήμερο Πρόγραμμα PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Σεπτέμβριος 2023 09:55

Καλή Σχολική Χρονιά! Με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.12/93792/Δ1/28-08-2023, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 5224/Β/28-08-2023, ρυθμίζονται εκ νέου για το σχολικό έτος 2023-2024 οι ώρες αποχώρησης στα Δημοτικά Σχολεία που ορίστηκαν για την εφαρμογή του αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου. Οι νέες ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι: 14.55 ή 15.50 ή 17.30. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ξανά η αίτηση που σας επισυνάπτουμε, (https://docs.google.com/spreadsheets/d/11qHhtjn8l8D95TFav6Pb4MneR2rO31be/edit?usp=sharing&;ouid=105919903599828501715&rtpof=true&sd=true) μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή ώρας αποχώρησης, ή επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο ολοήμερο πρόγραμμα και να την προσκομίσετε την ημέρα του αγιασμού. Για την καλύτερη οργάνωσή μας και την έγκαιρη δημιουργία των τμημάτων εκτός από την έγγραφη αίτηση να συμπληρωθεί ως την Τετάρτη 6/9 και η φόρμα που σας αποστέλλουμε στον παρακάτω σύνδεσμο https://tinyurl.com/yj3c3mnj. Για όσους έχουν πάνω από ένα μαθητή/τρια που θα συμμετέχει στο Ολοήμερο, να συμπληρωθεί η φόρμα για τον κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.