Νέα - Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:41

 
sinekpe

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 ? 2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη (2010?2011, 2011?2012, 2012?2013 και 2013?2014). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ? επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι κύριες Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1: Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη

Δράση 2: Συγκέντρωση και συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων

Δράση 3: Προγράμματα επιμόρφωσης και διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Δράση 4: Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωσης δομής/δικτύου δομών για την υποστήριξη του προσωπικού του Προγράμματος με αναβάθμιση και προσαρμογή των υφιστάμενων υπηρεσιών, δομών και φορέων

 
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:40

 

agon1ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συγχαρητήρια στις ομάδες πετοσφαίρισης των κοριτσιών,  καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης των αγοριών της ΣΤ΄ τάξης, που εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο μας στους σχολικούς αγώνες, των Δημοτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 agon2agon3

 
Μια εξαιρετική μέρα? PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:39

 

Μια εξαιρετική μέρα?

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Σέβομαι τη διαφορετικότητα» το οποίο πραγματοποιείται από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίαςσε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιοταξίδεψε  στις 7/2/2014 στο σχολείο μας !!!

Το παρακολούθησαν οι μαθητές του Ε1,Ε2,Ε3 και ΣΤ1,ΣΤ2. Το πρόγραμμα αφορούσε το σχολικό εκφοβισμό και την επίλυση διαφορών, εκπαιδεύοντας τα παιδιά στους τρόπους αποφυγής τέτοιων συμπεριφορών, μέσω της εφαρμογής των Ολυμπιακών αξιών και των ιδεωδών της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην καθημερινή μας ζωή. Οι πυλώνες του προγράμματος είναι οι Ολυμπιακές αξίες:

  • Χαρά της προσπάθειας
  • Ευ αγωνίζεσθαι
  • Σεβασμός
  • Αναζήτηση της Αριστείας
  • Ισορροπία μεταξύ σώματος, θέλησης και πνεύματος

 

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας ?Σέβομαι τη διαφορετικότητα?, όπου  έμφαση δόθηκε σε ένα ποίημα, που χρησιμοποιούσε παραδείγματα από ζώα της θάλασσας και διαχειριζόταν μέσω της αλληγορίας, θέματα διαφορών, ευκαιριών, ένταξης και συγκρούσεων. Είναι οργανωμένο σε 4 θεματικές περιοχές, που αντικατοπτρίζουν τα ιδανικά της Ολυμπιακής Εκεχειρίας:

  • Αναγνώριση της διαφορετικότητας
  • Ισότητα ευκαιριών
  • Κοινωνική ένταξη
  • Επίλυση διαφορών
  • Με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και δραστηριοτήτων και με την καθοδήγηση από τον αγγλόφωνο καθηγητή, τα παιδιά συμμετείχαν και διασκέδασαν.

 xexm1

xexm2

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των Ολυμπιονικών , όπου  μοιράστηκαν με τους μαθητές  τις εμπειρίες τους από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

xexm3

Κοντά μας ήταν οι Ολυμπιονίκες : Βαβάτση Φωτεινή  - Τοξοβολία,  Τσιαβού Αλεξάνδρα ? Κωπηλασία ,Γκουντούλας Αποστόλης- Κωπηλασία.

  Επίσης δόθηκε στα παιδιά ένα βιβλίο δραστηριότητων/activity book στο οποίο  περιλαμβάνονται μικρές ιστορίες/κόμικ και ποιήματα , που το καθένα συμβολίζει και μια αρχή/κανόνα, καθώς και πρακτικά βήματα και ενέργειες που μπορεί να κάνει το παιδί για να αντιμετωπίσει καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού, σύγκρουσης και παραβατικότητας αλλά και να το εμπλουτίζει με δικές του σκέψεις και ιδέες.

Στο τέλος οι μαθητές έλαβαν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη εμπειρία ! ! !


 
ENTER? PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:38

ENTER?

          nous1

Μαθαίνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας!

 Θέλοντας να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση, με έναν δομημένο τρόπο, όπως συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, οι μαθητές του Ε3, ΣΤ1 και ΣΤ2 του σχολείου μας μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης & Επικοινωνίας NOUS.

Εκεί συμμετείχαν στο διαδραστικό εργαστήρι  << Η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν - το παρόν ? το μέλλον >> , στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Κόσμος».  Τα παιδιά σε ρόλο ιστορικού, δημοσιογράφου, συντάκτη ? εκπαιδεύτηκαν  στο να λαμβάνουν πληροφορίες σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, αλληλεπιδρώντας με τους συνεκπαιδευόμενούς τους.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους,  δημιούργησαν τα δικά τους  ηλεκτρονικά βιβλία αντλώντας πληροφορίες από διαφορετικές εκπαιδευτικές πηγές. Η διαδικτυακή πλατφόρμα συντονιζόταν από τους επιστήμονες του ΝΟU.

 nous2

Μπορούμε να << μοιραστούμε >> τα βιβλία που φτιάξαμε μαζί σας, προάγοντας τη συνεκπαίδευση, πηγαίνοντας στην κεντρική σελίδα www.i-nous.org.

         Καλή πλοήγηση ! ! !

Ευχαριστούμε το NOU,

για τη φιλοξενία καθώς και για την άψογη οργάνωσή τους!

 
Χριστουγεννιάτικο ΒΑΖΑΑR PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:35

Χριστουγεννιάτικο   ΒΑΖΑΑR

Ένα μάθημα ζωής και ανθρωπιάς από τη διευθύντρια και  το προσωπικό του σχολείου  στους μικρούς μαθητές μας. Συγκινητική ήταν η προσέλευση του κόσμου στο φιλανθρωπικό BAZAAR τη δύσκολη εποχή  που διανύουμε.

baz1

Και ξαφνικά ο χώρος γέμισε χαρούμενα χρώματα?

baz2 

   Και ξαφνικά ο χώρος γέμισε χαρούμενες φωνές?

baz3

Κι η χορωδία?

 η ένωση των φωνών και των ψυχών στα  τραγούδια τους, μας μετέφερε με τον καλύτερο τρόπο στα πιο

μαγικά Χριστούγεννα?

baz4

Γεύσεις και αρώματα...

baz5

Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές?

baz6

Διακοσμητικά?    κεριά?     μπάλες?

baz7

Χειροποίητα στολίδια?

baz8

     Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση !!! 

     Μας δώσατε δύναμη , για να συνεχίσουμε!

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο1234ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 3 από 4